. 
 

Algemene voorwaarden

 1. Offerte en prijsopgave
Wij zullen u voorafgaand aan het behangen een offerte of prijsopgave aanbieden waarin kosten, materialen en de initiële werkzaamheden duidelijk worden vermeld. Eventuele extra kosten die buiten de initiële werkzaamheden vallen, worden pas uitgevoerd na uw instemming.


2. Annulering en verschuiving
Annulering of verschuiving van behangen door de klant moet minimaal 24 uur van tevoren worden doorgegeven. Indien gewenst kan de datum van het werk, kosteloos één keer worden verschoven, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. Bij annulering binnen de 24 uur zal de klant verplicht worden de kosten van de tijd en het materiaal te betalen voor de werkzaamheden die gepland waren.


3. Voorzorgsmaatregelen
Wij zullen onze uiterste best doen om het te behangen oppervlak te beschermen tegen mogelijke schade, binnen redelijke grenzen. U bent echter verplicht om ons op de hoogte te stellen van eventuele bestaande schade, beschadigingen of oneffenheden aan het oppervlak dat behangen moet worden. In het geval van schade/klacht veroorzaakt door omstandigheden waarvoor u verantwoordelijk bent, zullen de kosten voor het repareren ervan bij u in rekening worden gebracht.


4. Betaling
Wij zullen u voorafgaand aan het behangen van de kamer of muren een duidelijke prijsopgave doen toekomen en een betalingsdatum vastleggen. U dient de betaling te voldoen op de vastgestelde datum. Bij betalingen die niet binnen de gestelde termijn zijn voldaan zullen wij wettelijke rente in rekening brengen. Kosten ter inning van de vordering zijn voor rekening van de klant.


5. Garantie
Wij bieden een garantie op de door ons uitgevoerde werkzaamheden of de gebruikte materialen. De periode van garantie is afhankelijk van de werkzaamheden of de gebruikte materialen. Indien na oplevering van de werkzaamheden u schades of klachten heeft zal hier altijd zorgvuldig naar gekeken worden. Mocht dit nodig zijn zullen we samen met u naar een passende oplossing zoeken.


6. Toepasselijk recht
Op alle werkzaamheden en overeenkomsten van ons behangbedrijf is Nederlands recht van toepassing.
Wij verzoeken u vriendelijk om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en desgewenst een kopie hiervan voor eigen gebruik te bewaren. Door de opdracht te geven tot de werkzaamheden gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Bellen
Instagram